Cèdules d'habitabilitat

Finques L’Ametlla realitza els tràmits necessaris per obtenir la Cèdula d'habitabilitat del seu habitatge.

Aquest document és un tràmit administratiu el qual acredita que el seu habitatge reuneix les condicions per ser habitable segons la normativa vigent.

La Cèdula d'habitabilitat s'ha de realitzar sempre que es donin els següents suposats:

  • Habitatge de nova construcció
  • Habitatges preexistents construïts amb anterioritat a l'11 d'agost del 1984
  • Habitatges preexistents construïts amb posterioritat a l'11 d'agost del 1984
  • Habitatges dotacionals públics
  • Habitatges amb algun tipus d'intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació

Tots els habitatges han de disposar de la Cèdula d'habitabilitat, de primera ocupació si és de nova construcció, de segona ocupació si és un habitatge preexistent o bé una de primera ocupació de rehabilitació.
Segons el Decret vigente, una Cèdula de primera ocupació té una vigència de 25 anys mentre que una de segona ocupació o primera ocupació de rehabilitació té una vigència de 15 anys.

Contacti amb nosaltres