Gestió de finques

Intervenim, assessorem i gestionem qualsevol tipus de transacció immobiliària.

La compravenda o lloguer d'un immoble abasta diferents etapes fins que es formalitza:

  • Assessorament i valoració de la casa, pis o local comercial per a la seva venda o lloguer.
  • Estudi de costos que ha d'assumir en vendre o llogar una finca (Impostos a tributar en realitzar la renda de l'any en curs, plusvàlua municipal, costos de cancel·lació d'hipoteca, etc.).
  • Estudi de cost que ha d'assumir en comprar o llogar una finca (Impostos per la compra, cost de Notari, Registre, Hipoteca, etc.)
  • Gestió de la documentació pertinent abans de la venda o lloguer (certificats, registres de la propietat, etc.).
  • Comunicar en els mitjans i suports oportuns la disponibilitat de l'habitatge o local comercial.
  • Visita de l'immoble d'un nombre indeterminat de possibles candidats.
  • Tràmit del precontracte de compravenda o lloguer (contracte d'arres).
  • Tràmit de la documentació final compravenda o lloguer.

Conscients que el temps és or, Finques L’Ametlla executa cada etapa amb la solució més adequada al seu cas i amb la menor irrupció possible del seu temps.

Contacti amb nosaltres